Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


اللهوردی آزادرو

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت
 


امیر سیاه چشم

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی برق مخابرات
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1برق الکتروتکنیک (کاردانی پیوسته)خانم مرادیخانم مرادی دریافت فایل اللهوردی آزادروکاردانی
2برق قدرتخانم مرادیخانم مرادی دریافت فایل اللهوردی آزادروکارشناسی نا پیوسته