Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


مهدی رستم زاده

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
 


محمد نقیبی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1اقتصاد اسلامیخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل مهدی رستم زادهکارشناسی ارشد
2توسعه اقتصادی و برنامه ریزیخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل مهدی رستم زادهکارشناسی ارشد