Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


سینا خلیلی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
 


حمیده عالشی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
 


عزیزه خان چوبانی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
 


امیر خلیل زاده

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : زبان شناسی
 


فرحناز ریمنی نیکو

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1آموزش زبان انگلیسیخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل سینا خلیلیکارشناسی ارشد