Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


اکبر پوررضا سلطان احمدی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
 


ایرج مولائی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی :
رشته تحصیلی :
 


حسن ملکی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی :
رشته تحصیلی :
 


حسن ملکی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1حسابداری(کاردانی ناپیوسته)خانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل حسن ملکیکاردانی
2حسابداریخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل حسن ملکیکارشناسی پیوسته
3حسابداریخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل حسن ملکیکارشناسی نا پیوسته
4حسابداری (کاردانی پیوسته)خانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل حسن ملکیکاردانی
5حسابداریخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل ایرج مولائیکارشناسی ارشد