Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


امیر علیپور

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
 


لطیف آقازاده سلطان احمدی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1مدیریت بازرگانیخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل امیر علیپورکارشناسی ارشد