Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


اصغر اسمعیلی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : آمار ریاضی
 


ایوب بارسم ممقانی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی محض
 


منوچهر بهبودی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی محض
 


محمد خلیلی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : آمار ریاضی
 


لیلا زینال زاده

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
 


بهرام گل محمدی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
 


داریوش مولائی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی محض
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1ریاضیات مالی    دریافت فایل بهرام گل محمدیکارشناسی ارشد
2ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات   دریافت فایل بهرام گل محمدیکارشناسی ارشد