Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


نادر راعی کوچمشکی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
 


وحید حیدرپور

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1مکانیک خودروآقای صمد احمدپورخانم مرادی دریافت فایل نعمت دلیرکارشناسی نا پیوسته
2مکانیک خودرو(کاردانی پیوسته)آقای صمد احمدپورآقای صمد احمدپور دریافت فایل نعمت دلیرکاردانی
3کاردانی( پیوسته) تاسیسات تهویه و تبریدآقای رضاییآقای رضایی دریافت فایل وحید حیدرپورکاردانی
4کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتیآقای رضاییآقای رضایی دریافت فایل وحید حیدرپورکارشناسی نا پیوسته
5مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)آقای احمدپورآقای احمدپور دریافت فایل نعمت دلیرکارشناسی ارشد
6مهندسی مکاترونیک   دریافت فایل نعمت دلیرکارشناسی ارشد