Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


مهدیه صادق زاده بنائی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
 


حبیب صمدزاده

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : تحقیقات آموزشی
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه 
 
   
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1آموزش ابتداییخانم مرادیخانم مرادی دریافت فایل حبیب صمدزادهکارشناسی پیوسته
2مدیریت آموزشیخانم مریم اکبریخانم مریم اکبری دریافت فایل مهدیه صادق زاده بنائیکارشناسی ارشد