Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


یعقوب مطلبی

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
 


منصور خلیل زاده

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
 


رجب توحیدیان

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه