Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


رقیه سکویی وایقان

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
 


مینا کارگزاری

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه