Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
اساتید گروه آموزشی  
 
   
 


سلدا نظری

مشاهده رزومه
وبسایت استاد
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی شهرسازی
 
     
 
 
رشته های تحصیلی گروه