اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

زمانبندی مراجعه حضوری برای تحویل مدارک  پذیرفته شدگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس سال1400

با عرض سلام و آرزوی موفقیت

  پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی کلیه مقاطع پس از اسکن و بارگذاری مدارک طبق اطلاعیه (راهنما) اعلام شده در سایت واحدسلماس www.iausalmas.ac.ir  با به همراه داشتن اصل و 3 سری کپی از مدارک (اصل مدرک یا گواهینامه موقت و ریز نمرات فارغ التحصیلی، شناسنامه تمام صفحات، کارت ملی پشت و رو، وضعیت نظام وظیفه، رسید تأییدیه تحصیلی (ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته و کاردانی) و 6 قطعه عکس) به دانشگاه آزاد اسلامی واحدسلماس طبقه 2 اتاق ثبت نام مراجعه نمایند.