معاونت دانشجویی و فرهنگی


مدیر امور دانشجویی


نام‌ و نام خانوادگى:  مهندس سجاد آقایی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
گروه آموزشی : عمران

شماره تماس :     داخلی : 150
شرح وظایف:
نظارت بر انجام کار در امور فارغ التحصیلان، سلف سرویس، امور دانشجویی، تربیت بدنی، نقل و انتقالات دانشجویی، نظام وظیفه و امور خدمات رفاهی، پیگیری انجام شرح وظایف این مجموعه ها