معاونت پژوهش و فناوری


کتابخانه

کارشناس کتابداری
نام : علی
نام خانوادگی : رضایی
مقطع تحصیلی : ارشد

کتابخانه واحد سلماس در سال 83 راه اندازی شده است. در حال حاضر مساحت کتابخانه 635 مترمربع است که شامل قسمتهای زیر می باشد.

1. مخزن (160 مترمربع)  2. اتاق مطالعه (240 مترمربع)  3. اتاق مرجع و مجلات(60 مترمربع)  4. مابقی فضا شامل اتاق آرشیو، سمعی بصری و بخش اداری کتابخانه می باشد.

منابع موجود در کتابخانه شامل کتاب ، سی دی ، مجلات، و روزنامه ها هست. نرم افزار مورد استفاده در کتابخانه ، سیمرغ هست و همه امور کتابخانه توسط این نرم افزار صورت می گیرد.

تعداد کل کتابها 28900 جلد  و تعداد عناوین 12350عنوان کتاب می باشد. موضوع کتابها شامب رشته های موجود در دانشگاه بعلاوه سایر رشته ها از قبیل معارف، ادبیات، تاریخ، حقوق، کشاورزی و تعداد معدودی از رشته های پزشکی موجود هست.

تعداد105 عنوان مجله در تمامی رشته های موجود در دانشگاه در قسمت اتاق نشریات قابل استفاده برای دانشجویان می باشد. تعداد 5عنوان نشریه نیز در اتاق های مطالعه مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد.

سیستمهای موجود در کتابخانه در قسمتهای مختلف استفاده می شود.

1.دو دستگاه کیوسک جهت جستجوی کتاب برای دانشجویان 

2. دو دستگاه کامپیوتر جهت استفاده از نرم افزار نمایه

3. دو دستگاه کامپیوتر برای امانت دادن کتاب به دانشجویان

4. دو دستگاه کامپیوتر جهت انجام خدمات فنی

تعداد اعضای فعال کتابخانه 1800 نفر می باشد.

مدارک لازم جهت عضویت:
1- یک قطعه عکس 4*3
2- فرم عضویت
فرم عضویت هیات علمی در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
 فرم عضویت دانشجویان در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
مدت امانت کتاب 15 روز بوده و و بعد از 15 روز قابل تمدید می باشد.
تعداد کتاب امانت:
دانشجویان کاردانی و کارشناسی : 3 کتاب
دانشجویان کارشناسی ارشد: 5 کتاب
اساتید: 9 کتاب