شماره های تماس

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1مسئول دفتر ریاست0محرم محمدی171ریاست
2مسئول ستاد شاهد و ایثارگر0رضا طلایی146ریاست
3مسئول روابط عمومی واحد سلماس0رضا زهره قره باغ222ریاست
1