صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
بخشنامه ها به روسای محترم واحدها و مراکز آموزشی  
 
   
فرمهای پژوهشی  1394/01/01 
فهرست کالاهای دانش بنیان  1394/01/01 
بخشنامه جدید شیوه نامه تشویق مقالات علمی  1394/01/01 
آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی  1394/01/01 
شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بیت المللی خارج از کشور  1394/01/01 
بخشنامه فرصت مطالعاتی سال 91  1391/01/01 
بخشنامه های پژوهشی  1390/10/01 

     بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به کارکنان