صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
سوالات متداول داتشجویی
 
   

سوالات

پاسخها

1-اطلاع از اعلام نتايج آزمون ها از چه طريق امکان پذير مي باشد؟

براي اطلاع از اعلام نتايج آزمون به سايت www.azmoon.com مراجعه فرماييد

2-جهت شرکت در تکميل ظرفيت از چه طريق بايد اقدام نمائيم؟

اعلام ثبت نام در تکميل ظرفيت در اختيار مرکز آزمون مي باشد و داوطلبان ميتوانند اين مورد را ازسايت مرکز آزمون پيگيري نمايند .

3-زمان و نحوه دريافت کارت ورود به جلسه آزمونها چگونه مي باشد ؟

جهت  دريافت کارت ورود به جلسه هر آزمون 3 روز قبل از برگزاري آزمون به سايت www.azmoon.org  مراجعه فرماييد

4-ويرايش اطلاعات ثبت نامي به چه صورت مي باشد ؟

اطلاعات فردي در باجه رفع نقص همزمان با توزيع کارت اصلاح ميگردد اما جهت تغيير حوزه و رشته /شهر امکان ويرايش وجود ندارد.

5-مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چيست؟

اصل شناسنامه به همراه 2 سري تصاوير از صفحات شناسنامه-اصل کارت ملي به همراه 2 سري تصاوير آن
عکس4*3 (12قطعه)
اصل مدرک پايه بسته به نوع مقطع تحصيلي دانشگاهي به همرا دو سري تصوير از آن :
اصل مدرک پايه                                       
مدرک نظام وظيفه مختص برادران
شهريه براساس مصوبه مربوطه

6-افراديکه در آزمون پذيرفته شده اند تاچه زماني بايد ثبت نام نمايند؟

 تاريخ ثبت نام پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي سلماس در صفحه اصلي وب سايت دانشگاه
(
www.iausalmas.ac.ir) درج مي گردد.

7- نحوه پر کردن فرمهاي ورودي اطلاعات چگونه مي باشد؟

راهنماي طريقه تکميل فرمهاي ثبت نامي در صفحه اصلي وب سايت دانشگاه (www.iausalmas.ac.ir) درج گرديده شده است..

8-شرايط ورود به دانشگاه چگونه است؟

پذيرفته شدن در آزمون وروديهاي هر مقطع ،نداشتن منع قانوني ازنظرنظام وظيفه براي افراد ذکور،داشتن گواهينامه
پايان تحصيلات براي مقطع قبلي هرآزمون

9-نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه مي باشد؟

پس از اعلام ثبت نام بدون آزمون  دانشگاه آزاد اسلامي که در شهريور ماه و بهمن ماه مي باشد داوطلب درسايت مرکز آزمون  www.azmoon.org ثبت نام نموده و کد رهگيري در يافت مي نمايد ، سپس طبق زمانبندي که از سايت دانشگاه آزاد اسلامي قزوين اعلام مي گردد براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه مي نمايد.

10-تفاوت کارداني پيوسته و ناپيوسته در چيست؟

کارداني پيوسته شامل دانش آموختگاني است که بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي وارد دوره کارداني شده باشند .
کارداني ناپيوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پيش دانشگاهي وارد دوره کارداني شده باشند

11-هر سال تحصيلي چگونه تعريف مي شود؟

هرسال تحصيلي مرکب از دو نيمسال ويک دوره تابستان مي باشد که هر نيمسال شامل16 هفته و دوره تابستان شامل 8
هفته مي باشد که دوره تابستان جزو مدت آموزشي محسوب نمي شود.

12 حداکثر واحد انتخابي در هر ترم (کارداني و کارشناسي) چگونه است؟

دانشجوياني که ميانگين ترمي آنها کمتر از 12 مي باشد مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسي در نيمسال بعد مي باشند
دانشجوياني که ميانگين ترمي آنها بين 12 تا 16/99باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسي در نيمسال بعدمي باشند
دانشجوياني که ميانگين ترمي آنها 17 و بالاتر باشد  مجاز به انتخاب حداکثر 24  واحد درسي در نيمسال بعد مي باشند
تبصره: دانشجويان ترم آخر حتي در صورت مشروطي در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24  واحد درسي در نيمسال بعد مي باشند.
اخذ دروس وصايا و روخواني قرآن کريم علاوه بر تعداد واحد هاي فوق الذکر در نيمسال بلا مانع است

13-حداقل واحد انتخابي دانشجو  (کارداني و کارشناسي)چگونه است؟

دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصايا و روخواني قرآن)مي باشد.

14-دروسي که دانشجو بايد طي دوره تحصيلي خود اخذ نمايدچه دروسي مي باشد

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سايت دانشگاه (www.iausalmas.ac.ir) // آموزشي -دانشجويي
//چارت آموزشي //موجود مي باشد . به دانشجويان توصيه ميگردد حتي المقدور طبق چارت دروس خود را اخذ نمايند

15-چنانچه دانشجوئي 2 درس همنياز راباهم اخذ نمايدو يکي از آنها را نگذراند،وضعيت درس ديگر چگونه است؟

مردودي در يکي از دروس هم نياز باعث حذف درس ديگر نمي شود ويا به عبارتي نمرات دروس همنياز مستقل از هم ميباشد ولي اين دروس هنگام اخذ بايد هم زمان اخذ گردند.

16-شرايط اخذ درس کارآموزي  چيست؟

در صورتي که دانشجويان دوره کارداني بدون احتساب دروس پيشنياز حداقل 60واحد درسي را بگذرانند مجاز به اخذ
درس کارآموزي هستند
درصورتي که دانشجويان دوره کارشناسي ناپيوسته بدون احتساب دروس جبراني حداقل 60 واحد درسي را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزي هستند
در صورتي که دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته بدون احتساب دروس پيشنياز حداقل 100 واحد درسي را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزي هستند
در صورتي که دانشجو غير ترم آخر درس کارآموزي اخذ نمايد نمي تواند بيش از 16 واحد انتخاب کند . بهترين ترم جهت
اخذ کارآموزي ترم آخر مي باشد

17-مراحل کارآموزي راشرح دهيد.

1-اخذ واحد کارآموزي در زمان انتخاب واحد
2-مشخص نمودن قطعي و سريع محل گذراندن کارآموزي
3-اخذ نامه رزرو کارآموزي از اداره کل آموزش
4-ارائه نامه کارآموزي ازدانشگاه به محل کارآموزي
5-ارائه نامه تاييد شده محل کارآموزي به دانشکده جهت تاييد و ثبت در سيستم
6-گرفتن نامه معرفي به کار از اداره کل آموزش
7-ارائه نامه شروع به کاربه محل کار آموزي
8-ارتباط با استادمربوطه در طي دوره کارآموزي

18-معادلسازي دروس به چه صورت مي باشد؟

در صورتي که دانشجو قبل ازورود به تحصيلات دانشگاه دروسي را دردانشگاه آزاد اسلامي و يا مؤسسه آموزش عالي ديگري که مورد تأييدوزارت فرهنگ و آموزش عالي باشد گذرانده باشد،مي تواند دروسي را که از نظر سر فصل و محتوي حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسي مشابه اي را داشته باشد را معادلسازي نمايد . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر براي مقطع کارداني و کارشناسي نبايد از 12کمتر  و براي مقطع کارشناسي ارشد نبايد از 14 کمتر باشد .

19-حداکثرسنوات مجاز تحصيلي براي هر مقطع را مشخص کنيد.

طبق بخشنامه آموزشي حداکثر سنوات تحصيلي در مقطع کارداني پيوسته و ناپيوسته و همچنين کارشناسي ناپيوسته وکارشناسي ارشد 2/5سال(5 ترم) و براي کارشناسي پيوسته 6سال (12 ترم) مي باشد .
در ضمن ميزان سنوات دانشجويان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظيفه تصميم گيري مي شود.

20-در صورتي که دانشجو معرفي به استاد اخذ نمايد تاريخ فارغ التحصيلي ايشان چه تاريخي است

تاريخ اخذ معرفي به استاد تاريخ فارغ التحصيلي مي باشد

21-شرايط اخذ دروس معرفي به استاد چگونه است؟

در صورتي که دانشجو کليه دروس دوره را با موفقيت بگذراند و حداکثر 4 واحد درسي باقيمانده باشد مي تواند درس يا
دروس مورد نظر را خارج از تقويم دانشگاهي از طريق ارجاع به استاد بگذراند .
اخذ دروس وصايا و روخواني قرآن کريم علاوه بر تعداد واحد هاي فوق الذکر درمعرفي به استاد بلا مانع است.

22-شرايط اخذ دروس پيشنياز وابسته چگونه است؟

در صورتي که دانشجو  از يک درس پيشنياز نمره قبولي نياورد يا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننمايد مجاز است درس پيشنياز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نمايد.

23-اخذ مرخصي تحصيلي دانشجو به چه صورت است؟

دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته در طول تحصيل مجازبه اخذ2ترم طبق آيين نامه و1 ترم در موارد خاص ودانشجويان دوره کارشناسي پيوسته در طول تحصيل مجازبه اخذ 4 ترم طبق آيين نامه و 2ترم در مواردخاص استفاده از مرخصي هستند.مرخصي تحصيلي براي دانشجويا ن کارشناسي ارشد طبق آيين نامه 1 ترم و در موارد خاص
 3 ترم ديگرمي باشد.
 

24-درچه صورت دانشجو به دليل مشروطي بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود؟

دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي نا پيوسته که در 2 نيم سال مشروط شده باشندوميانگين کل بالاتر از10 داشته
 باشندتا زماني که ميانگين ترمي و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصيل دارند در غير اين صورت اخراج آموزشي
بوده و ادامه تحصيل آنهامنوط به مجوز از طرف کميسيون موارد خاص مي باشد.
دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته که در سه ترم متوالي و چهار ترم متناوب مشروط شده باشند و ميانگين کل بالاتر از 10 داشته باشندتا زماني که ميانگين ترمي و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصيل دارند در غير اين صورت اخراج آموزشي بوده و ادامه تحصيل آنهامنوط به مجوز از طرف کميسيون موارد خاص مي باشد.
دانشجويان دوره  کارشناسي ارشد که در 2 نيم سال مشروط شده باشنداخراج آموزشي بوده و در صورتي که ميانگين کل آنها کمتر از 14 و بالاتر از 12 باشد طبق کمسيون موارد خاص فقط يک ترم ديگر با اخذ تعهد مي توانند ادامه تحصيل دهند

25-حضور وغياب دانشجو در کلاس درس چگونه است؟

دانشجو موظف به شرکت در 16 جلسه کلاس هر درس مي باشد در صورت غيبت وي تا 3 جلسه موجه و بيش از 3
جلسه باعث محروميت دانشچو از شرکت در امتحان ميشود.

26-شرايط اخذ دروس جبران معدل راشرح دهيد؟

اگر دانشجويي(کارداني و کارشناسي) بعد از گذراندن کليه دروس دوره ،ميانگين کل نمراتش کمتر از 12 باشد موظف به
 اخذمجدد تعدادي از دروس زير 12 خود براي جبران معدل مي باشد .و دانشجويي که ميانگين نمراتش بيش از 12
ميباشد وتمايل دارد ميانگين نمرات خود را افزايش دهد  .مي توانند از اين ماده استفاده نمايد
دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد نيز در صورتي که قبل از دفاع از پايان نامه خود ميانگين نمراتشان کمتر از 14 باشد
بايد از قانون جبران معدل استفاده نمايند

27-آيا تحصيل در دو محل دانشگاهي امکان پذير است؟

دانشجو همزمان حق ادامه تحصيل در بيش از يک رشته را ندارد . در صورت تخلف از ادامه تحصيل محروم و موظف به
پرداخت هزينه انصراف مي باشد

28-تعداد واحد درسي مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟

حداکثرواحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستان براي مقطع کارداني و کارشناسي10 واحد وبراي ممتازين و فارغ التحصيلان 12 واحد درسي ميباشد
حداکثرواحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستان براي مقطع کارشناسي ارشد 6 واحد وبراي مقطع دکتري4 واحد مي باشد

29-تغيير رشته در دانشگاه آزاد چگونه است؟

تغيير رشته تحصيلي صرفاً با شرکت در آزمون مجدد امکان پذير مي باشد.

30-چگونه دانشجو ميتواند از وضعيت تحصيلي خود ،واحدهاي گذرانده و واحدهاي باقيمانده مطلع گردد؟

هردانشجو موظف است بعد از پايان هر ترم وضعيت نمرات خود را از طريق سايت بررسي نمايد و در صورت تمايل ضمن اخذ کارنامه کلي از سايت به چک آن با سيلابس دروس خود از تعداد واحد هاي گذرانده و باقيمانده مطلع گرددو در صورت داشتن هرگونه سوال در اين رابطه به کارشناس آموزش يامدير گروه آموزشي مربوطه مراجعه نمايند.

31-اقداماتي که دانشجويان ترم آخر موظف به انجام آن مي باشند چيست؟

دانشجويي که در ترم آخر مشغول به تحصيل مي باشد موظف است بعد از گذشت 2 ماه ازترم نسبت به ارائه مدارک فراغت از تحصيل خود اقدام نمايد .

32-در صورتي که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پايان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پيگيري نمايد؟

هر دانشجو در صورتي که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد مي تواند حداکثر يک هفته بعد از اعلام نمره ،اعتراض خودرا از طريق سايت اعلام نمايد در صورت وارد بودن اعتراض با هماهنگي استاد و معاونت آموزشي،اعتراض در شوراي آموزشي دانشگاه مطرح ميشود

33- در خصوص اقدامات دانشجو براي شرکت در امتحانات توضيح دهيد.

هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعيه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در يافت کارت  ورود به جلسه اقدام نمايد بديهي است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامي است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء ليست حضور و غياب مي باشد در غير اين صورت دانشجو غايب محسوب مي شود .

34-نمرات تاچند روز پس از امتحان مشخص مي گردد؟

اساتيد موظفند از يک هفته تا 10 روزپس از امتحان نمرات دانشجويان را تحويل اداره امتحانات داده تا وارد سايت گردد. مگر امتحانات دروسي که همرا ه با پروژه هستند و اساتيد به دانشجويان براي تحويل آن فرصت داده باشند.

35-شرايط اخراجي دانشجو را شرح دهيد.

دانشجويان در صورت مشروطي بيش از حد ويا اتمام سنوات آموزشي از دانشگاه اخراج مي گردند

36-روال انجام مراحل مهماني ازساير واحد هابه واحد قزوين را شرح دهيد.

1-     ثبت شماره نامه در دبيرخانه واقع درساختمان اداري

2-     -ارائه کپي ازاصل مجوزو تحويل اصل آن به نقل و انتقالات

3-     -تکميل نمودن فرم مشخصات در آموزش دانشکده

4-     واريز شهريه وتاييد مالي

5-     اخذ دروس توسط دانشجو از طريق اينترنت با شماره دانشجويي تعريف شده و رمز عبور(شماره شناسنامه يا کد ملي)

37-روال انجام مراحل مهماني از واحد قزوين  به ساير واحد ها را شرح دهيد.

1-تهيه 2سري کپي از اصل مجوز
2-مراجعه به آموزش دانشکده جهت اخذ ليست دروس
3-تاييد مالي
4-امضاي معاونت آموزشي دانشگاه  واقع درساختمان اداري طبقه دوم
5-دبير خانه واقع درساختمان اداري
توجه : رعايت پيش نيازي ،همنيازي ، سقف واحد به عهده دانشجو مي باشد.

38-ثبت نام دانشجويان مهمان از چه زماني آغاز مي شود؟

با مراجعه به سايت دانشگاه (www.iausalmas.ac.ir)//آموزشي -دانشجويي//تقويم آموزشي// از تاريخ و مهلت ثبت نام  دانشجويان مهمان مطلع شويد

39-نحوه اخذ گواهي مدرک پايه چگونه است؟

گرفتن گواهي اخذ مدرک پايه از اداره کل آموزش مستقر در طبقه سوم دانشکده عمران(ساختمان اداري) امکان پذير مي باشد.

40-چگونگي ثبت نام معرفي به استاد راشرح دهيد.

دانشجويان براي ثبت نام معرفي به استاد بايد به آموزش دانشکده خود مراجعه نمايند.

41-تاريخ امتحان معرفي به استاد چه زماني مي باشد؟

تاريخ امتحان معرفي به استاد 20روز قبل از امتحان در سايت دانشگاه اعلام ميگردد

43-انتخاب واحد از کي شروع مي شود و تاکي ادامه دارد؟

با مراجعه به سايت دانشگاه (www.iausalmas.ac.ir)//آموزشي -دانشجويي//تقويم آموزشي// از تاريخ و مهلت ثبت نام مطلع شويد

44-حذف واضافه از چه زماني شروع وتاچه مدت ادامه دارد؟

با مراجعه به سايت دانشگاه (www.iausalmas.ac.ir)//آموزشي -دانشجويي//تقويم آموزشي //از تاريخ و مهلت حذف و اضافه مطلع شويد

45-در صورت پر شدن ظرفيت ها دانشجو چگونه بايد انتخاب واحدنمايد؟

با توجه به اينکه هرگروه درسي داراي ظرفيت محدودمي باشد و الويت ثبت نام در هر ترم با دانشجويان ورودي قديم مي باشد دانشجويان مي توانند در گروهي که داراي ظرفيت مي باشد ثبت نام نمايند. ضمن اينکه دانشگاه موظف است درس را به دانشجو ارائه نمايد ،اما در صورت تکميل ظرفيت اخذ درس باگروه خاص يا روز خاص امکان پذير نمي باشدمگر گروه هاي داراي ظرفيت  .

46-در مورد ماده 55 توضيح دهيد.

در صورتي که تعدادي از دروس دانشجو (کارداني وکارشناسي) در يک ترم ارائه نشود نامبرده مي تواند حداکثر 11 واحد درسي خود را فقط در يک نيمسال در واحدهاي دانشگاهي ديگر بگذراند

47-در مورد ماده 24 توضيح دهيد .

در صورتي که تعدادي از دروس دانشجو (کارشناسي ارشد) در يک ترم ارائه نشود نامبرده مي تواند حداکثرنصف واحدهاي درسي اخذ شده خود را  فقط در يک نيمسال در واحدهاي دانشگاهي ديگر بگذراند.

48-کل واحدهاي درسي دوره کارشناسي ارشد چه تعداداست؟

کل واحدهاي دوره کارشناسي ارشد 28 واحد تئوري و 6 واحد پايان نامه مي باشد

49-در خصوص دروس جبراني مقطع کارشناسي ارشد به اختصار توضيح دهيد.

چنانچه به تشخيص مدير گروه گذراندن تعدادي از دروس دوره کارشناسي به عنوان دروس کمبود ويا جبراني ضروري تشخيص داده شود ، داتشجو موظف به گذراندن آن مي باشد حداکثر واحد جبراني 24 واحد است که به ازاي هر 12 واحد درسي از دروس جبراني يک نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده مي شود.

50-پايان نامه دوره کارشناسي ارشد چند واحددرسي است؟

تعداد واحد پايان نامه براي کليه رشته هاي اين واحد 6 واحد درسي است

51-حداقل و حداکثر واحدمجار هر ترم در مقطع کارشناسي ارشد چه تعداد است؟

دانشجوي کارشناسي ارشد در هر ترم مي تواندحداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسي اخذ نمايد.

52-در خصوص ارزشيابي تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد توضيح دهيد.

حداقل نمره قبولي هر درس اعم از اصلي و جبراني 12 مي باشد .
 نمرات دروس جبراني در احتساب ميانگين ترمي و کل محاسبه نمي شود.
ميانگين نمرات هر ترم نبايد از 14 کمتر باشد .درغير اين صورت دانشجو مشروط بوده و در صورتي که دانشجوي کارشناسي ارشد 2 ترم مشروط گردد اخراج محسوب  مي شود.

53- آيا گذراندن درس قرآن کريم در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري اجباري است ؟

دانشجويان تحصيلات تکميلي ( کارشناسي ارشد و دکتري ) از گذراندن درس آشنايي با قرآن کريم معاف هستند.

54- آيا گذراندن درس وصاياي امام (ره) اجباري است ؟

همه دانشجويان در تمام رشته ها و مقاطع تحصيلي ملزم به گذراندن درس وصاياي امام (ره) هستند مگر آنکه اين درس را در يکي از مقاطع قبلي گذرانده باشند.

55- آيا گذراندن درس روش تحقيق در مقطع کارشناسي ارشد اجباري است ؟

کليه دانشجويان دوره هاي کارشناسي ارشد رشته هاي مختلف که درس روش تحقيق را در دوره کارشناسي نگذرانده يا اين درس را در برنامه کارشناسي ارشد ندارند موظف اند اين درس را به ارزش دو واحد به صورت جبراني قبل از اخذ واحد پايان نامه بگذرانند.