صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
عدم تشکیل کلاس
 
   
  • درس مکانیک سیالات 1 آقای دکتر وحید حیدرپور مورخه 1394/05/17 روز شنبه ساعت 13/45 تشکیل نخواهد شد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.