صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
نحوه پرداخت شهریه
 
   

مساعدتهای مربوط به شهریه و نحوه پرداخت شهریه ترمها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

امور شهریه

نحوه پرداخت شهریه دانشجویان

1.پرداخت شهریه ثابت قبل از انتخاب واحد

2.پرداخت مابقی شهریه ( متغیر) با اخذ چند فقره چک تا پایان همان ترم

3 . تسهیلات صندوق رفاه :

                                               - وام داخلی بلند مدت از قبیل کمک هزینه تحصیلی ، اجاره ، ازدواج و ....

                                              -  وام بلند مدت وزارت علوم با باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیل   

 

نکاتی از آئین نامه تخفیف شهریه

شرايط لازم جهت دريافت تخفيف

* دانشجويان ممتاز علمي ( رتبه هاي اول، دوم و سوم كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي)
* تخفيف نفرات برتر آزمون سراسري
- اسامي واجدين شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحد هاي دانشگاهي اعلام مي شود.

* دانشجويان ممتاز ورزشي ( منطقه اي، سراسري و بين المللي)
- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامي ( تاييد تربيت بدني واحد و دبير منطقه توسط واحد دانشگاهي).
- مسابقات سراسري دانشگاه ، قهرماني كشوري با تاييد تربيت بدني سازمان مركزي .
توجه! اعمال تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار در هر نيم سال تحصيلي بعد از كسب حكم قهرماني انجام مي شود.

* تخفيف دانشجويان قاري و حافظ قرآن
- مسابقات سراسري دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهي از مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات كشوري، سازمان اوقاف و امور خيريه: ارائه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات بين المللي: ارايه گواهي دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.

* تخفيف نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري
- منطقه : ارائه گواهي از دبيرخانه منطقه
- كشوري: معاونت فرهنگي سازمان مركزي

* دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان: ارائه تاييديه از معاونت پژوهشي دانشگاه بر اساس نوع فعاليت
- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.

*تخفيف دانشجويان داراي عناوين علمي: ارائه اخذ رتبه هاي اول تا سوم علمي آسيايي و جهاني
تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.

* تخفيف دانشجويان عضو انجمن هاي علمي: ارائه تاييديه رييس مركز مطالعات استراتژيك بر اساس نوع فعاليت
تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تاييد معاونت پژوهشي سازمان مركزي تامين خواهد شد.

*تخفيف دانشجويان مبتلا به بيماري هاي خاص:
ارائه گواهي توسط بنياد امور بيماريهاي خاص كه به تاييد دفتر تسهيلات اعتباري و مالي و رفاهي سازمان مركزي دانشگاه رسيده باشد.

* دانشجوياني كه همزمان داراي يك يا چند عضو خانواده دانشجو باشند
- ديگر عضو يا اعضاي خانواده شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي باشد.
- ارائه گواهي رسمي اشتغال به تحصيل و يا پرينت ممهور شده ثبت نام همراه با اصل كارت دانشــجويي و مستندات لازم مبني بر مشكلات مالي دانشجو.ارائه اصل شناســـنامه دو دانشجو الزامي است.
*-دانشجوي متقاضي در نيمسال قبل مشروط نشده باشد

*دانشجوياني كه استضعاف و نياز مالي دارند
- اخذ گواهي لازم از سازمان بهزيستي
-كميته امداد امام (ره) و شوراي شهر و روستا نمايندگان محترم مجلس، ائمه محترم جمعه
- مدارك و مستندات متناسب با وضعيت دانشجو در ساير موارد

* همسر و فرزند شهداء آزادگان و مفقودين
- گواهي رسمي بنياد طبق فرمهاي تعريف شده متضمن تاييد نسبت خويشاوندي

*جانباز 25% به بالا و فرزند و همسران آنان
- گواهي رسمي بنياد طبق فرمهاي تعريف شده متضمن تاييد نسبت خويشاوندي