صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
رئیس امور دانشجویی
 
   

نام و نام خانوادگی  :  سجاد آقایی مغانجوقی
میزان تحصیلات : لیسانس مهندسی عمران
سوابق اجرایی :  
                        
کارشناس امور دانشجویی به مدت چهار سال
                        
رئیس اداره دانشجویی به مدت هشت سال

 

ایمیل : sajjad1356el@gmail.com