صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
نظام وظیفه و نقل و انتقال
 
   

نظام وظيفه

بررسي وضعيت نظام وظيفه و امور مشمولين و اخذ معافيت تحصيلي براي برادران دانشجو از وظايف اين حوزه مي باشد. در طول دوره تحصيل چنانچه دانشجويان براي سفرهاي زيارتي , ورزشي و يا مقالات علمي نياز به خروج از کشور داشته باشند ميتوانند جهت دريافت مجوز خروج از کشور با اين واحد هماهنگي نمايند.
امور مشمولان
امور مشمولان يكي از قسمتهاي زير مجموعه معاونت امور دانشجويي بوده كه مهمترين مسئوليت آن اخذ معافيت تحصيلي براي دانشجويان پسر مشمولان تازه وارد است.
از زمان فارغ التحصيلي دانشجويان مدت يکسال وقت دارند تا خود را به حوزه نظام وظيفه معرفي نمايند و دانشجويان اخراجي انصرافي به مدت يکسال وقت دارند در صورت عدم مراجعه غيبت خواهند خورد درصورت قبولي در مقاطع بالاتر دانشجويان مي توانند با تمديد دفترچه آماده به خدمت ادامه تحصيل دهند.
فارغ التحصيلان پيش دانشگاهي که تا سن 22 سالگي تمام بصورت حضوري موفق به اخذ مدرک شده اند مجاز به ثبت نام در دانشگاهها پس از اخذ معافيت تحصيلي مي باشند .
مدت مجاز سنوات تحصيل براي دانشجويان مشمول دوره كارداني پنج نيمسال برابر 2.5 سال  و كارشناسي پيوسته ده نيمسال 5 سال  مي باشد و کارشناسي ناپيوسته شش نيمسال برابر سه سال و کارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال تمام مي باشد  .
در صورت داشتن واحد باقيمانده با مجوز نظام وظيفه و كمسيون موارد خاص قابل افزايش مي باشد .
لازم به توضيح است که دانشجوياني که از سنوات ارفاقي استفاده مي نمايند ( ورودي هاي بعد از مهر 90 ) حق ارتقاء به مقاطع بالاتر را تا پايان خدمت سربازي ندارند  و براي تمام مقاطع تحصيلي حداکثر دو نيمسال ميباشد .
معافيت تحصيلي:
کليه دانشجوياني که فاقد کارت پايان خدمت و کارت معافيت از خدمت مي باشند و يا احياناً شاغل رسمي در ارگانهاي نظامي کشوري هستند، پس از ورود به دانشگاه بايد قانوناً از رفتن به خدمت سربازي تا زمان پايان تحصيل معاف باشند، لذا دانشگاه ذيربط پس از ورود دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات مربوط براي ورود از طريق حوزه وظيفه عمومي درخواست معافيت تحصيلي مي نمايد و حوزه وظيفه نيز در صورت بلامانع بودن مورد، پاسخ درخواست مذکور را کتباً به دانشگاه محل تحصيل ابلاغ مي نمايد.
 
سال اعزام و سال احضار:
سال اعزام  و سال احضار (سال تولد +18) مي باشد.
تبصره : فارغ التحصيلان پيش دانشگاهي در صورتي که قبل از 18 سالگي موفق به اخذ پيش دانشگاهي مي شوند شش  ماه فرصت دارند که يا خود را به حوزه نظام وظيفه معرفي نمايند و يا در يکي از دانشگاهها ثبت نام نمايند در غير اينصورت وارد غيبت خواهند شد و مجاز به ثبت نام در دانشگاهها نمي باشند .
 
شرايط ثبت نام پذيرفته شدگان پسر در دانشگاه :
در صورتي که پذيرفته شده پسر داراي مدرک پايه ديپلم يا پيش دانشگاهي که فاقد مهر داوطلب آزاد يا متفرقه باشد و از زمان اخذ مدرک پيش دانشگاهي  تا ورود به دانشگاه بيش از يکسال نگذشته باشد، اجازه ادامه تحصيل در دانشگاه را دارد و درصورتيکه مدرک پيش دانشگاهي با قد داوطلب آزاد يا متفرقه باشد بايستي از زمان ترک تحصيل روزانه ، يکسال سپري شده باشد .
 
اجازه تحصيل در صورتي که پذيرفته شده پسر مشمول دفترچه اعزام با لحاظ اضافه خدمت داشته باشد:
در اين خصوص پذيرفته شده بايد ضمن اخذ نامه اي مکتوب از دانشگاه مبني بر قبولي، شخصاً جهت رفع مشکل خود به نظام وظيفه مراجعه نمايند و مجوز کتبي را اخذ و به دانشگاه ارائه و ثبت نام نمايند .
 
داشتن دفترچه اعزام پذيرفته شده پسر مشمول:
درصورتي که از زمان اخذ مدرک پايه تا ورود به دانشگاه بيش از يکسال گذشته باشد، پذيرفته شده موظف است با ارائه دفترچه اعزام که تاريخ اعزام آن منقضي نشده باشد، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايد.
 
ترخيص:
درصورتي که پذيرفته شده در حين خدمت سربازي در دانشگاه پذيرفته شودو بيش از 4 ماه از خدمت وي باقيمانده باشد، مي تواند به صورت مشروط ثبت نام و ضمن اخذ نامه اي از دانشگاه از ادامه سربازي تا پايان تحصيلات ترخيص شود.
درصورتي که مشمول قبل از اعزام به خدمت غيبت داشته باشد،نظام وظيفه با ترخيص دانشجو مخالفت مي نمايد.
 
استفاده از مرخصي جهت اتمام خدمت سربازي:
در صورتي که مشمول حداکثر 4 ماه خدمت باقيمانده داشته باشد، مي تواند جهت اتمام خدمت از يک ترم مرخصي استفاده نمايد.
شرايط ادامه تحصيل دانشجويان انصرافي :
دانشجوياني که در طول مدت مجاز سنوات تحصيلي شان انصراف داده اند مشروط بر اينکه بيش از يکسال از مدت انصراف از تحصيل در رشته قبلي شان سپري نشده باشد و همچنين تنها براي اولين بار انصراف داده باشند مجاز به ثبت نام به شرط صدور مجوز نظام وظيفه در رشته شهر جديد ميباشند .
 
شرايط خروج از کشور دانشجويان مشمول:
خروج از کشور به طرق گوناگون از جمله زيارتي، علمي، سياحتي و .... انجام مي گيرد که هر کدام از موارد شرايط خاص خود را دارد. اما در هر صورت بايستي پاسخ معافيت تحصيلي دانشجو از حوزه وظيفه عمومي صادر شده باشد. در غير اين صورت مشمول جهت پيگيري مسله شخصاً با اخذ نامه اي خاص همراه با مدرک مربوطه بايستي به حوزه وظيف عمومي مراجعه و با اخذ معافيت تحصيلي نسبت به پيگيري سفر خود به خارج از کشور اقدام نمايد.
·
دانشگاه براي دانشجويان مشمول خود به منظور خروج موقت از كشور برابر مقررات جاري وظيفه عمومي به شرح زير ، گواهي اشتغال به تحصيل صادر مي نمايد.
 
1- 
زيارت اماكن متبركه :
· 
با ارائه مستندات لازم شامل نامه سازمان حج و زيارت براي انجام مناسك حج و يا گواهي دفاتر خدمات مسافرتي و كاروان هاي مجري سفرهاي زيارتي به كشور عراق
·
با ارائه مستندات لازم شامل نامه سازمان حج و زيارت براي انجام مناسك حج و يا گواهي دفاتر خدمات مسافرتي و كاروان هاي مجري سفرهاي زيارتي به كشور عراق
ارامنه به مقصد ارمنستان و زرتشتيان به مقصد هندوستان به شرط ارائه گواهي از مراجع مذهبي خود و يا نماينده اقليت هاي مذكور در مجلس شوراي اسلامي
2-
مسابقات ورزشي :
·
ورزشكاران و قهرمانان ورزشي مشمول دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور شركت در مسابقات ورزشي خارج از كشور با ارائه نامه از فدراسيون ورزشي مربوطه و همچنين اصل گواهي امور مشترك فدراسيونهاي سازمان تربيت بدني
3-
سفر هاي علمي به خارج از كشور :
·
خروج از كشور دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري جهت شركت در كنفرانس هاي علمي و امتحانات اشاره شده با ارائه مستندات مربوطه
·
دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ( با احتساب طول دوره كارداني ) كه بيش از يكصد واحد درسي گذرانده ويا سه سال يا بيشتر از ورودشان به دوره مذكور گذشته است جهت شركت در امتحانات زبان و يا امتحانات ورودي مقاطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي معتبر خارجي يا شركت در مسابقات علمي يا ارائه مقاله با ارائه مستندات بشرح ذيل مجاز به خروج از كشور مي باشند

•  
دعوتنامه از دبيرخانه يا هيات اجرايي برگزار كننده كنفرانس ها و سمينارهاي علمي
•  
دعوتنامه از دانشگاههاي معتبر خارجي مجري آزمون مقطع كارشناسي ارشد
 •
تاييديه ثبت نام در امتحانات GRE,TOFEL, IELTS و ...
 •
تاييديه و گواهي پذيرش و شركت در مسابقات علمي و نمايشگاههاي اختراعات بين المللي با ارائه گواهي از نمايندگي فدراسيون بين المللي اختراعات ضمناً چنانچه دانشجويان مقطع كارداني داراي اختراع يا ابداع ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات باشند با ارائه اصل و تصوير گواهي مذكور و همچنين نامه فدراسيون فوق الذكر مي توانند براي شركت در مسابقات و نمايشگاههاي اشاره شده از كشور خارج شوند .
تذكرات :
·
دانشجوياني مشمول مقررات مربوط به خروج از كشور مي گردند كه استمرار تحصيل آنان محرز بوده و سنوات مجاز تحصيلي آنان به اتمام نرسيده باشد
· 
از نظر مقررات وظيفه عمومي مشمول دريافت و يا صدور معافيت تحصيلي باشد .
· 
دروس آنان به اتمام نرسيده باشد .
·  
سفرهاي علمي بايستي متناسب و مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو و تاثير آن در پيشرفت علمي دانشجو محرز باشد .
·        
مدت خروج از كشور حداكثر يك ماه است

 
سنوات مجاز ادامه تحصيل مشمولين در دانشگاه:
کليه دانشجويان مشمول دوره هاي کارداني 2.5 سال و کارشناسي ناپيوسته حداکثر 3 سال (6 ترم)
کليه دانشجويان مشمول دوره هاي کارشناسي پيوسته حداکثر 5 سال (10 ترم)
اجازه ادامه تحصيل در دانشگاه را دارند، در غير اينصورت پس از طرح مشکل دانشجو در کميسيون موارد خاص و موافقت نظام وظيفه با افزايش سنوات او موافقت مي شود، که البته ممکن است با توجه به سن دانشجو، ضمن موافقت در اين خصوص غيبت نيز براي وي منظور گردد