صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی‏
 
   

مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد

مدارک مورد نیازجهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان واحد دامغان

1– فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 130000 ریال بحساب سیبا 0104460446004 بانک ملی شعبه زبر جد تهران بحساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز نموده و فیش آن را به اداره فارغ التحصیلان تحویل نمایید .

2 – اخذ دو عدد تمبر مالیاتی هرکدام به ارزش 10000ریال از بانک ملی شعبه دانشگاه

3 – عکس 4*3 تمام رخ چهار قطعه (نوشتن نام، نام خانوادگی ، رشته و سال ورود در پشت عکس و پاکت عکس الزامی است)

4 – اصل مدرک پایه به همراه دو برگ تصویر آن

5- یک برگ تصویر کارت ملی

6- یک برگ تصویر شناسنامه از صفحه اول و درصورت داشتن توضیحات از تمامی صفحات شناسنامه

7- یک برگ تصویر کارت دانشجویی

8- یک برگ تصویر صورت جلسه دفاعیه

9- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی یک سری


مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی

مدارک مورد نیازجهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان واحد دامغان
 

1– فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مبلغ 110000 ریال بحساب سیبا 0104460446004 بانک ملی شعبه زبر جد تهران بحساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز نموده و فیش آن را به اداره فارغ التحصیلان تحویل نمایید .

2 – اخذ دو عدد تمبر مالیاتی هرکدام به ارزش 10000ریال از بانک ملی شعبه دانشگاه

3 – عکس 4*3 تمام رخ چهار قطعه (نوشتن نام، نام خانوادگی ، رشته و سال ورود در پشت عکس و پاکت عکس الزامی است)

4 – اصل مدرک پایه به همراه دو برگ تصویر آن

5- یک برگ تصویر کارت ملی

6- یک برگ تصویر شناسنامه از صفحه اول و درصورت داشتن توضیحات از تمام صفحات یک سری .

7- یک برگ تصویر کارت دانشجوییمدارک مورد نیاز فارغ التحصیلان مقطع کاردانی

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان واحد دامغان

1– فارغ التحصیلان مقطع کاردانی مبلغ 55000 ریال بحساب سیبا 0104460446004 بانک ملی شعبه زبر جد تهران بحساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز نموده و فیش آن را به اداره فارغ التحصیلان تحویل نمایید

2 – اخذ دو عدد تمبر مالیاتی هرکدام به ارزش 10000ریال از بانک ملی شعبه دانشگاه

3 – عکس 4*3 تمام رخ چهار قطعه (نوشتن نام، نام خانوادگی ، رشته و سال ورود در پشت عکس و پاکت عکس الزامی است)

4 – اصل مدرک پایه به همراه دو برگ تصویر آن

5- یک برگ تصویر کارت ملی

6- یک برگ تصویر شناسنامه از صفحه اول و درصورت داشتن توضیحات از تمام صفحات یک سری .

7- یک برگ تصویر کارت دانشجویی