صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
دکتر اصغر اسمعیلی عیان
 
   

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  اصغر اسمعیلی عیان

میزان تحصیلات : دانشجوی دکترا

سوابق اجرایی :

  • معاون ژوهشی واحد سلماس