صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
عباس شهباز قصبه
 
   

 

 

نام و نام خانوادگی : عباس شهباز قصبه

مدرک تحصیلی : کارشناس معدن

سوابق اجرایی :

- کارشناس مسئول کارگاهها و آزمایشگاههای واحد

- مسئول سایت  کامپیوتری واحد