صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
دکتر ناصر ناصری کهنه شهری
 
   

 

 نام و نام خانوادگی : ناصر ناصری کهنه شهری

میزان تحصیلات : دکترای ادبیات فارسی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با مرتبه علمی  استادیار

سوابق اجرایی :

  1. معاونت آموزشی واحد شبستر

 

  • اهم وظایف و اختیارات


۱- تعیین سیاستهای کلی و خط مشی اجرایی واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مرکزی

۲- نظارت و کنترل در اجرای دقیق مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان

۳- عزل و نصب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخشهای مختلف

۴- ایجاد وفاق و همدلی بین معاونین و پرسنل در راستای ایجاد بستری آرام و مطمئن

۵- رهبری و ساماندهی حوزه های آموزشی , پژوهشی , اداری و مالی , دانشجویی , عمران , مدارس سما و دفتر فرهنگ اسلامی

۶- نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی و بسیج دانشجویی بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی

۷- ایجاد زمینه ای توام با آرامش ضمن توسعه امور رفاهی و فرهنگی مناسب جهت اعتلای سطح علمی و تخصصی دانشجویان در فضایی که حفاظت از ارزشهای دینی و حراست از دست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ملحوظ باشد.