صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
دکتر وحید حیدرپور
 
   

 نام و نام خانوادگی : وحید حیدرپور

میزان تحصیلات :دکترای مکانیک

سوابق اجرایی:

 مدیر گروه مکانیک

معاون پژوهش و فناوری واحد سلماس

 کارنامه علمی و پژوهشی

 اهم وظایف واختیارات حوزه پژوهش و فناوری

جهت اعتلای سطح علمی دانشگاه و در راستای عنایت خاص ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در باب پژوهش ، اهم وظایف و اختیارات حوزه  معاونت پژوهشی به شرح زیر می باشد:

- انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

- همکاری جهت برگزاری همایش ها ، کنفرانس های علمی و طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی .

- نظارت بر امور کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی و انتشارات علمی اساتید و نشریات .

- برقراری رابطه با سازمانها و مراکز صنعتی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی

- نظارت به آزمایشگاهها و کارگاهها و تجهیز آن .

- راهبری فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی دانشجویی .

- نظارت و هماهنگی های لازم از تصویب تا دفاع پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی .

- انجام طرحهای تحقیقاتی