صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
سرفصل جدید درسی رشته ها (اساتید و دانشجویان) 1395/06/02
 
 
 

دانشجویان محترم جهت دانلود سرفصل جدید درسی  رشته ها به سایت www.sep.iau.irمراجعه نمایند

 

 

جهت دانلود برنامه درسی رشته ها بر روی رشته تحصیلی کلیک کنید

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ارشد  دانشگاه آزاد اسلامي واحد سلماس

علوم انسانی

مدیریت آموزشی

علوم انسانی

حسابداری

فنی مهندسی

مهندسی سازه

فنی مهندسی

مهندسی آب

فنی مهندسی

مکانیک خاک و پی

فنی مهندسی

سازه های هیدرولیکی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

فنی مهندسی

مکاترونیک

فنی مهندسی

تبدیل انرژی

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

علوم انسانی

توسعه اقتصادی برنامه ریزی

علوم انسانی

 اقتصاد اسلامی

 

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي پيوسته  دانشگاه آزاد اسلامي

گروه

رشته تحصيلي

علوم انساني

علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

علوم انساني

مديريت بازرگاني

علوم انساني

حسابداري

علوم انساني

تربيت دبير زبان انگليسي

علوم پايه

رياضيات و کاربردها

علوم پايه

آمار وکاربردها

فني مهندسي

مهندسي برق

فني مهندسي

مهندسي عمران

فني مهندسي

مهندسي کامپيوتر

هنر

مهندسي فضاي سبز

کشاورزي

علوم و صنايع غذايي

علوم انساني

علوم اقتصادي

هنر

مهندسي معماري

علوم انساني

تربيت مترجم زبان انگليسي

هنر

مهندسي شهرسازي

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسی ناپيوسته  دانشگاه آزاد اسلامي

گروه

رشته تحصيلي

علمی کاربردی

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

علمی کاربردی

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

فني و مهندسي

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

فني و مهندسي

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

علوم انسانی

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

علوم پايه

آموزش ریاضی

علمی کاربردی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

علمی کاربردی

حسابداری - علمی کاربردی

علوم انساني

مدیریت بازرگانی

علوم انساني

آموزش ابتدایی

هنر

مهندسی تکنولوژی معماری

علمی کاربردی

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارداني پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي 

گروه

رشته تحصیلی

علمی کاربردی

ساخت و تولید ماشین افزار

علمی کاربردی

نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی

علمی کاربردی

بهداشت مدارس

علمی کاربردی

مکانیک خودرو

علمی کاربردی

نقشه کشی معماری

علمی کاربردی

الکترونیک - الکترونیک عمومی

علمی کاربردی

الکتروتکنیک برق صنعتی

علمی کاربردی

الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

علمی کاربردی

تاسیسات تبرید

علمی کاربردی

تربیت بدنی

علمی کاربردی

حسابداری

علمی کاربردی

نرم افزار کامپیوتر

علمی کاربردی

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

علمی کاربردی

نقشه برداری عمومی

علوم انسانی

مربی کودک

علمی کاربردی

گرافیک

 

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارداني ناپيوسته  دانشگاه آزاد  اسلامي

گروه

رشته تحصیلی

 

علوم انسانی

امور گمرکی

 

علوم انسانی

حسابداری

 

علوم انسانی

امور بانکی

 

علوم انسانی

آموزش ابتدایی

 

علمی کاربردی

نرم افزار کامپیوتر

 

هنر

معماری

 

فني و مهندسي

فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

فنی مهندسی

کارهای عمومی ساختمان

 

کشاورزی

تکنولوژی مواد غذایی