صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
تمدید انتخاب واحد تا پنجشنبه 10 اسفند ماه 1396 1396/12/07
 
 
 

تمدید انتخاب واحد تا پنجشنبه 10 اسفند ماه 1396

قابل توجه دانشجویان محترم

حذف و اضافه تا روز پنجشنبه10 اسفند ماه ساعت ۲۳:۵۹ تمدید شد.

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشدند تا پایان وقت 10 اسفند ماه فرصت انتخاب واحد دارند.

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه بصورت یکنواخت و سراسری برای کلیه واحدهای دانشگاهی میباشد و در پایان انتخاب واحد و حذف و اضافه هیچ انتخاب واحد دستی صورت نمی‌پذیرد و تمدید نخواهد شد. با تشکر آموزش واحد سلماس