صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
دستورالعمل فرهنگ سازي و اطلاع رساني مركز ملي پايش محيط كسب و كار 1397/04/25
 
 
 

دستورالعمل فرهنگ سازي و اطلاع رساني مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعلام شد.

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به منظور تبيين راهكار مناسب و يكپارچه براي فرهنگ سازي ، اطلاع رساني ، پاسخگويي و شفاف سازي حقوق متقاضيان دربافت مجوزهاي كسب و كار تدوين شده است، براي اجرا ابلاغ مي كرد.لطفا به آدرس ( http://www.bemcenter.ir ) مراجعه نماييد.

با تشکر : روابط عمومی واحد سلماس

 

 پیشخوان مجوزهای کشور :