صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
دیدار با دانشجویان شاهد و ایثارگر ابراهیم و فاطمه جلی باقو دله زی یادگاران شهید بزرگوار سلیمان جلی باقو دله زی 1397/07/24
 
 
 

دیدار با دانشجویان شاهد و ایثارگر ابراهیم و فاطمه جلی باقو دلزی  فرزندان شهید بزرگوار سلیمان جلی باقو دله زی   به مناسبت آغاز سالتحصیلی

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس همراه با ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران  شهرستان از نزدیک با خانواده شهید بزرگوار سلیمان جلی باقو دلزی  دیدار  نموده و در جریان مشکلات فرزندان دانشجوی آن شهید والامقام قرار گرفتند.