صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
13آبان 1397 و فریاد کوبنده تر مرگ بر آمریکای نسل جوان ایران 1397/08/13
 
 
 

فرا رسیدن 13 آبان که مصادف است با گرامیداشت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ، امسال با عنایت به خباستهای شیطان بزرگ در خروج از  تعهد برجام و نقض عهدنامه های بین المللی و اقدامات کینه توزانه ای که با ملت ایران دارد ، رنگ و بوی دیگری داشت . نسل جوان از دانش آموز تا دانشجو با فریادهای بلند مرگ بر آمریکای خویش اعلام نمودند که با رهبر فرزانه خویش همدل و همصدا بوده و هرگونه مذاکره و پیمانی را با این شیطان قرن انجام نخواهند داد.