صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
ضرورت تسویه حساب با دانشگاه جهت دریافت کارت ورود به جلسه 1397/10/03
 
 
 

قابل توجه دانشجویان گرامی : با توجه به آغاز امتحانات نیمسال اول 98-97 از پانزدهم دی ماه 97و الزام و ضروری بودن  دریافت کارت ورود به جلسه  و همراه داشتن آن در جلسات امتحانی ، لازم است دانشجویان عزیز نسبت به تسویه حساب با دانشگاه و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.لازم به ذکر است با عنایت به اینکه هرگونه تغییرات در زمان امتحانات از طریق دریافت کارت ورود به جلسه مشخص خواهد شد لذا ضروری است نسبت به دریافت آن در زمان باقی مانده اقدام نمائید. با تشکر  روابط عمومی ،آموزش و امتحانات واحد سلماس