صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
فرمهای پایان نامه دکتری
 
     
     
 
 
فرمهای پایان نامه کارشناسی ارشد
 
   
راهنمای مراحل تصویب پروپوزال
پروپوزال خام فرم 1
استعلام تکراری نبودن فرم 2
تعهد دانشجو فرم 3 الف
تعهد استاد فرم 3 ب
حضور دانشجو در جلسات دفاع فرم 4
برگه اعلام آمادگی دفاع فرم 5
تعیین زمان دفاع فرم 6
مراحل برگزاری جلسه دفاع
ارزیابی پایان نامه فرم8
عقايد و نظرات فرم 9
درخواست نمره نهایی پایان نامه فرم 10
اصالت اثر فرم11
تحويل نسخه‌هاي پايان نامة فرم 12
فرمت اطلاع رساتی جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
راهنمای باز کردن فرمها
فرم13 تایید اصلاحات پاياننامه
فرم تعهد دانشجو در قبال وضیعت ظرفیت اساتید راهنما و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه و استاد راهنمای كارشناسي ارشد
صورتجلسه دفاع - فرم7
 
     
 
 
 
   
فرمت نگارش پایان نامه
تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه
نکات ضروري آیین نامه آموزشی
مدارک لازم جهت صدور کد استادی(ویژه اساتید)
فرم تایید استاد مشاور
جستجوی همزمان در شبکه سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد(سیکا)
رنگ جلد صحافی پایان نامه های کارشناسی ارشد
در صورت بروز مشکل در باز کردن فایلها، بعد از دانلود فایل فرمت فایل را به doc تبدیل نمایید
گذراندن دروس وصیت نامه امام خمینی و آشنایی با قران کریم برای دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان محترم در نیمسال اول 97-96 ، تا 13 بهمن 96 فرصت دفاع دارند