صفحه نخست Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
   
 
 
منشور اخلاقي
 
 

منشور اخلاقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

پيامبر اكرم اسلام (ص): اگر كسي به ديگران خدمت كند، همانند شخصي است كه عمري خدا را بندگي نمايد

خداوند رحمان و رحيم را شاكر و سپاسگزاريم كه توفيق خدمت در محيط مقدس دانشگاه را عنايت فرمود توفيقي كه علاوه بر كسب روزي حلال، خدمت به برترينهاي جامعه را نيز در بر دارد. در اين محيط مقدس برماست كه به عنوان كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي، تمامي همت و تلاش خود را به كار گرفته تا ارزشهاي حاكم بر جامعه و دانشگاه را آنچنان كه مي بايست به منصه ظهور برسانيم.

از اين رو متعهد مي شويم:

1-     با در نظر داشتن نام و ياد خداي متعال و داشتن خلوص نيت، سعه صدر، صدق در رفتار و گفتار، شعائر اسلامي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و در راستاي سلامت اداري محيط كاري خود كوشا باشيم.

2-     در جهت توسعه همه جانبه و پايدار دانشگاه قدم برداشته و  درتقويت غرور ملي و ارزشي كشورمان سهيم باشيم.

3-     با آگاهي از جايگاه تعليم و تربيت در كاميابي بشر در ارتقاء اين ركن اصلي رشد و بالندگي تلاش نماييم.

4-     به رعايت شأن و كرامت انساني اساتيد، همكاران، دانشجويان و ارباب رجوع متعهد و پايبند باشيم.

5-     با اعتقاد به اصل احترام متقابل، با خوشرويي، متانت و برخورد مناسب با مراجعان رفتار نماييم.

6-     با ظاهري آراسته و پوشش مناسب در محيط كار حاضر شويم.

7-     با نيت پاك و ايمان به خداوند متعال در راستاي سلامت اداري محيط كاري خود كوشا باشيم.

8-     خود را امانتدار و راز دار مراجعان دانسته و از افشاي اسناد، مدارك و اطلاعات شخصي اساتيد، دانشجويان و همكاران به ديگران خودداري نماييم.

9-     در ايجاد فرهنگ صرفه جويي همت گماشته و از هرگونه اسراف دراموال و امكانات خودداري نموده و در حفظ و استفاده صحيح آنها كوشا باشيم.

10-  در انجام وظايف نهايت دقت را كرده و با رعايت صداقت، انصاف،عدالت، ادب و نزاكت با برخوردي مشفقانه و مسئولانه به اموراساتيد، دانشجويان و همكاران رسيدگي نماييم.

11-  همراه با احساس مسووليت در برابر دانشگاه، وجدان كاري را كه مد نظر داشته يكي از عوامل اساسي در افزايش بهره وري است باشيم.

12-  در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشاركت و رعايت سلسله مراتب اداري با همفكري در ارتقاء سطح كيفي خدمات و اصلاح روشهاي كار كوشا باشيم.

13-  با كار وتلاش مستمر و بهره برداري از علم مديريت و تجربه صاحبنظران در ايجاد يك محيط سالم به دور از تبعيض، تهمت، تلاش و كوشش نماييم.

14-  غيبت، شايعه پراكني وبا باور و عمل به فرهنگ ديني و ملي و با تاكيد بر رعايت تقوا وعدالت و اعتدال مسئولانه براي ارائه پاسخ مناسب و يا پذيرش پيشنهادها و انتقادات سازنده، نهايت تلاش و كوشش را به كار گيريم.

15-  مطابق با قوانين و ضوابط تعريف شده دانشگاه به موقع در محل كارحاضر شده و در انجام وظايف بدون اتلاف وقت كوشا باشيم.

16-  در جهت تحقق اهداف متعالي دانشگاه دركسب دانش و رشد وشكوفايي خود مجدانه تلاش مي كنيم.