گروه ها
 
   
مهندسی عمران
کامپیوتر
برق
مکانیک
شهرسازی
زبان انگلیسی
حسابداری
علوم تربیتی
اقتصاد
مدیریت بازرگانی
ریاضی و آمار
 
     
 
 
طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس - گروه مهندسی عمران
 
 
ليست طرحهاي پژوهشي در حال بررسي
ردیفعنوان طرح پژوهشینام و نام خانوادگی مجریتاریخ ارائه 
1مطالعه رفتار لرزه اي لند فيل هاي شهري مبتني بر مطالعات آزمايشگاهي و صحراييوحيد ميرحاجي1391/08/01

لیست طرحهاي پژوهشي در حال اجراي
ردیفعنوان طرح پژوهشینام و نام خانوادگی مجریتاریخ ارائهتاریخ شروع 
1مطالعه رفتار استاتیکی و دینامیکی نانو سوییچ هارضا جهانگیری1389/03/081389/09/10
2تاثير آماتور گذاري قطري در رفتار لرره اي ديوارهاي سازه اي بتني با استفاده از روش المانهاي محدود مير حسن موسوي 1389/09/281390/06/01
3برسي روشهاي ساده شده تحليل سه بعدي سازه هاي بلند مير حسن موسوي 1389/07/051390/02/15

لیست طرحهاي پژوهشي خاتمه یافت
ردیفعنوان طرح پژوهشینام و نام خانوادگی مجریتاریخ ارائهتاریخ شروعتاریخ خاتمه 
1بررسی عددی رفتار پایه های استوانه ای رضا جهانگیری1384/02/241387/06/161387/10/16
2کاربرد آنالیز حد بالا برای محاسبه فشار جانبی در شرایط خطی و غیر خطی موهر کلمبتوحید اخلاقی1389/03/161389/03/161389/09/16
3تحليل وتدوين كامپيوتري منحني پراكنده گي مشخصه تيوريكي امواج سطحي جهت شناسايي هاي ژئوتكنيكي بستر درياها|ميكائيل ناصري1389/09/051389/10/021390/04/02