وام دانشجویی
 
 

دانلود فایل انواع وام ها

 

دانلود فرم های بند الف

 

دانلود فرم های وامهای وزارت علوم بند الف

دانلود فرم های وامهای وزارت علوم بند ب

 

انواع وام های اعطایی صندوق رفاه دانشجویی

الف) وامهای اعطایی از محل بودجه خود واحد دانشگاهی

1- وام کمک هزینه تحصیلی با اقساط 9 ماهه

1-1 دانشجویان مجرد 4,000,000 ریال    2-1 دانشجویان متاهل   5,000,000 ریال

مدارک اختصاصی: ارائه پرینت مالی مبنی بر نداشتن بدهکاری به امور مالی

2- وام اجاره مسکن با اقساط 12 ماهه

1-2 دانشجویان مجرد4,000,000 ریال    2-2 دانشجویان متاهل 6,000,000ریال

شرایط و مدارک اختصاصی

- به دانشجویان بومی و دانشجویان دختر پرداخت نمی گردد.

- ارائه اصل اجاره نامه (تنظیمی در بنگاههای املاک) و یک عدد کپی از آن الزامی است.

- طی هر اجاره نامه تسلیمی برای یک دانشجو وام تعلق می گیرد.

3- وام ازدواج با اقساط حداکثر 20 ماهه

1-3 مبلغ وام 000/000/12 ریال

شرایط و مدارک اختصاصی

- می بایست بیش از 6 ماه از تاریخ عقد سپری نشده باشد.

- ارائه اصل سند ازدواج به همراه یک سری کپی الزامی می باشد.

- کپی شناسنامه همسر وام گیرنده .

4- وام ضروری با اقساط حداکثر 20 ماهه

( در زمان بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل بیماری،تصادف و مشرف شدن به سفر حج)

1-4 سقف وام ها10,000,000 ریال

مدارک اختصاصی

- ارائه خلاصه پرونده بیمارستان و تایید فاکتورهای مربوطه توسط حسابداری بیمارستان و یا مدارک مربوط به اعزام سفر حج

5- وام تامین شهریه

 5-1 کوتاه مدت با بازپرداخت در طول ترم: به اندازه شهریه متغیر تا سقف تعیین شده از سوی صندوق رفاه دانشجویی واحد.(برای این وام ها تعهد کسر حقوق از اداره ضامن نیاز نمی باشد.)

2-5 میان مدت با بازپرداخت 15-10 ماهه در حین تحصیل: به اندازه شهریه متغییر تا سقف تعیین شده از سوی صندوق رفاه واحد.

3-5 بلند مدت با بازپرداخت حداکثر 20 ماهه بعد از فراغت از تحصیل: به اندازه شهریه متغییر تا سقف تعیین شده از سوی صندوق رفاه واحد.

 نکته قابل توجه :وام های ردیف یک تا چهار به صورت نقدی به خود دانشجو پرداخت می شود و تا زمان فارغ التحصیلی باید تسویه شود ولی وام ردیف پنج به حساب دانشجو واریز خواهد شد.

شرایط عمومی برای کلیه وام های فوق

1- دانشجو بیش از یک ترم مشروط نشده باشد.

2- دانشجو در ترم اول و یا ترم آخر مشغول به تحصیل نباشد.

3- اخذ حداقل تعداد واحد های درسی (12 واحد) طیق مقررات آموزشی

4- قبل از هر اقدامی نیاز است هماهنگی لازم با مسوولین صندوق رفاه از طریق شماره تلفن 5225563-0443  به عمل آید.

 مدارک عمومی لازم برای کلیه وام های بند الف( ردیف 1 تا ردیف 5)

1- تکمیل فرم درخواست وام که در ذیل امکان پرینت گیری میسر باشد.

2- تکمیل فرم تعهد کسر حقوق ضامن توسط اداره مربوطه که امکان پرینت گیری در لینکهای مربوطه میسر می باشد.

3- کپی شناسنامه،کارت ملی و کارت دانشجویی وام گیرنده .

4-کپی شناسنامه و کارت ملی شخص ضامن (کارمند رسمی ،بازنشسته و پیمانی دولتی)

5- تسلیم یک فقره چک متعلق به ضامن به مبلغ 2/1 برابر مبلغ وام .

تبصره: اگر شخص ضامن چک نداشت دانشجو می تواند چک مربوطه را از شخص دیگری تهیه نموده و بعد نسبت به امضا ظهر چک توسط ضامن اقدام نماید و چنین شرایطی با تایید صندوق رفاه دانشجویی محل اقامت دانشجو انجام پذیرد.

متن تعهد اداری موجود در فرم های پیوست توسط اداره ضامن تکمیل و تایید گردد و ضامن می بایست کارمند رسمی ، بازنشسته و یا پیمانی دولتی باشد.

توجه: دانشجویان ارجمند کلیه اقساط وام های فوق را می توانند به شماره حساب جام 72/65114891   نزد تمامی شعب بانک ملت به نام دانشگاه آزاد اسلامی واریز و فیش مربوطه را نزد خود نگه دارندو نیازی به تحویل آن به دانشگاه نمی باشد.هنگام واریز وجه اقساط ذکر نام و نام خانوادگی دانشجو (نه شخص واریز کننده)توسط بانک در فیش واریزی به صورت چاپی اجباری است.

دانلود فرم های مربوط به بند الف

ب) وام های وزارت علوم

1- وام تامین شهریه بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل

1-1 مبلغ وام ها بعد از تخصیص بودجه مربوطه و تعداد اقساط ،بعد از فراغت از تحصیل مشخص خواهد شد.

2-1 دانشجویان کاردانی و کارشناسی نا پیوسته 3 ترم حق استفاده از این وام ها را دارند.

3-1 دانشجویان کارشناسی پیوسته 6 ترم حق استفاده از این وام ها را دارند.

شرایط عمومی وام های وزارت علوم

- دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا ترم چهار مجاز به اخذ این وام ها می باشند.

- دانشجویان کارشناسی پیوسته تا ترم هشت مجاز به اخذ این وام ها می باشند.

نکته : مرخصی تحصیلی جزو ترم محسوب نمی شود و رشته های طرح معلمان می بایست ترم تابستان را نیز جزو ترم های تحصیلی محسوب کنند.

- در صورت اعلام و تخصیص بودجه مربوطه،اطلاع رسانی لازم انجام و دانشجویان با هماهنگی صندوق رفاه دانشجویی واحد اقدام به تهیه مدارک بنمایند.

 - دانشجویان ارجمند توجه داشته باشند به دلیل محدود بودن بودجه این وام ها ،هماهنگی لازم را انجام و بعدا جهت تهیه مدارک اقدام کنند چرا که تبعات احتمالی بعدی متوجه خود دانشجو خواهد بود.

شرایط اختصاصی وام های وزارت علوم

الف) دانشجویانی که برای اولین بار از این وام ها استفاده می کنند.

1- کپی برگ انتخاب واحد ترم مربوطه،کارت دانشجویی،کارت ملی و شناسنامه دانشجو

2- کپی شناسنامه ، کارت ملی،آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن

3- تهیه و تکمیل برگه های درخواست وام (فرم های 21-20-19) و تعهد نامه (فرم شماره 3)

4- یک نفر ضامن معتبر کارمند رسمی،پیمانی دولتی و یا بازنشسته دولتی.

5-  از فرم های اخذ شده فرم تعهد نامه می بایست در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی به صورت چاپی تحریر و به امضا دانشجو و ضامن برسد و لازم است متن مربوطه حتما در کاغذ A4 نوشته شود.

توجه مهم : دانشجویان موقع رفتن به دفترخانه مدارک ذیل را به همراه داشته باشند:

- وام گیرنده: اصل شناسنامه،کارت ملی و کپی آنها

- ضامن : اصل شناسنامه،کارت ملی،حکم کارگزینی،فیش حقوقی و یک سری کپی از آنها

6-پوشه روغنی

 ب) دانشجویانی که برای دومین بار به بعد از این وام ها استفاده می کنند:

- کپی انتخاب واحد ترم جاری

- تکمیل فرم شماره 19

- تکمیل فرم شماره 1-20-21

- پوشه روغنی